ดาวน์โหลดเอกสาร

DOCX

[11 พ.ย.58] คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอร.ตร. )

[11 พ.ย.58] ตามหนังสือ 0007.23/2875 ลง 6 พ.ย.58 รวบรวมข้อมูลผู้มีอิทธิพล
1. แบบบันทึกประวัติ-จำแนกกลุ่ม (0.08 MB)
2. แบบบันทึกประวัติ-กลุ่มผู้มีอิทธิพล (ทั่วไป ไม่เป็นคดี) (0.08 MB)
3. แบบบันทึกประวัติ-กลุ่มผู้มีอิทธิพล (ที่มีคดี หรือหมายจับ) (0.08 MB)
4. แบบบันทึกประวัติ-กลุ่มผู้มีอิทธิพล (กลุ่มเงินกู้) (0.08 MB)
หมายเหตุ
- หากไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ให้คลิกที่แถบสีเหลืองด้านบน เพื่อ "เปิดใช้งานการแก้ไข"
- ให้ส่งไฟล์มาทางอีเมลของ ศปอร.ตร. ภายในวันที่ 12 พ.ย.58

 

DOCX [11 พ.ย.58]
คํานิยามของมือปืนรับจ้าง และ ผู้มีอิทธิพล (28 KB)

 

DOCX (ยกเลิก) [31 ต.ค.58] ตามหนังสือ 0007.23/001 ลง 26 ต.ค.58
1. แบบบันทึกประวัติ-จำแนกกลุ่ม (0.08 MB)
2. แบบบันทึกประวัติ-กลุ่มผู้มีอิทธิพล (ทั่วไป ไม่เป็นคดี) (0.08 MB)
3. แบบบันทึกประวัติ-กลุ่มผู้มีอิทธิพล (ที่มีคดี หรือหมายจับ) (0.08 MB)
หมายเหตุ
- หากไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้ ให้คลิกที่แถบสีเหลืองด้านบน เพื่อ "เปิดใช้งานการแก้ไข"
- ให้ส่งไฟล์มาทางอีเมลของ ศปอร.ตร. ภายในวันที่ 6 พ.ย.58 และให้นำไฟล์มาร่วมประชุมด้วย (ประมาณวันที่ 11 พ.ย.58)

 

XLS [28 ก.ย.58]
แบบฟอร์มกรอกคดีมือปืน (0.01 MB)
(ตามหนังสือ 0026.2(ศปอร.ตร.)/3 ขอข้อมูลคดีที่เกิดเหตุในลักษณะเป็นมือปืนรับจ้าง ลง 24 ก.ย.58)

 

PDF [22 ก.ย.58]
ต้นแบบ link chart ผู้มีอิทธิพล (0.2 MB)

 

 

หมายเหตุ สำหรับ จนท.ศปอร.ตร. สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม ได้จากในระบบงานฐานข้อมูล ศปอร.ตร. (จำเป็นต้อง log in ก่อน)