ประกาศ

 • [10 พ.ย.59]
  คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ เรื่อง ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอร.ตร. ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร
 • [11 พ.ย.58]
  จนท. ศปอร.ตร. สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบบันทึกประวัติ ทั้ง 4 ไฟล์ (ตามหนังสือ 0007.23/2875 ลง 6 พ.ย.58 รวบรวมข้อมูลผู้มีอิทธิพล) และ คํานิยามของมือปืนรับจ้าง และ ผู้มีอิทธิพล ได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร
 • (ยกเลิก) [31 ต.ค.58]
  จนท. ศปอร.ตร. สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบบันทึกประวัติ ทั้ง 3 ไฟล์ ได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร
 • [23 ก.ย.58]
  จนท. ศปอร.ตร. สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มกรอกคดีมือปืน ได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร
 • [28 เม.ย.58]
  ฝอ.ศปอร.ตร. ได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ gunman.csd.go.th เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากท่านประสบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ 
 • [25 มี.ค.58]
  ศปอร.ตร. ได้ทำการยกเลิกรหัสผ่านทั้งหมดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หากต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาระบุ 1.ยศ ชื่อ-สกุล 2.ตำแหน่ง 3.สังกัด 4.เบอร์โทรศัพท์ 5.ระบุว่าเป็นจนท.รับผิดชอบระดับ กก. หรือ บก. หรือ บช. ส่งอีเมลมาที่
 • [9 ก.ย.57]
  ดาวน์โหลดต้นแบบ link chart ผู้มีอิทธิพล ได้ที่นี่ http://gunman.csd.go.th/download/linkchart.pptx
 • [19 ก.ค.57]
  ช่วงระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค.57 ฝอ.ศปอร.ตร. จะทำการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ gunman.csd.go.th ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • [24 มิ.ย.57]
  ให้ทุก บก. ส่งไฟล์เครือข่าย Link chart มาเก็บไว้ที่เว็บไซต์ ศปอร.ตร. หากท่านยังไม่มีบัญชีสำหรับเข้าใช้งานฐานข้อมูลเว็บไซต์ gunman.csd.go.th หรือประสบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ 
 • [23 มิ.ย.57]
  ฝอ.ศปอร.ตร. กำลังจัดทำระบบเก็บข้อมูล Link chart คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิ.ย.57 หากท่านยังไม่มีบัญชีสำหรับเข้าใช้งานฐานข้อมูลเว็บไซต์ gunman.csd.go.th หรือประสบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ 

 • [6 พ.ค.57]
  ฝอ.ศปอร.ตร. ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ gunman.csd.go.th หากท่านประสบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ